RPSN věcně a přehledně

RPSN je zkratka termínu Roční Procentní Sazba Nákladů. Udává procentuální podíl z úvěru, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku. RPSN vyjadřuje nejen výši úroku, ale také poplatky, které v souvislosti s úvěrem spotřebitel zaplatí (například za sjednání úvěru, za vedení úvěru a podobně). Sazba musí být pravdivě vyjádřena a (až na níže uvedené výjimky) také zahrnuta ve smlouvě o úvěru. Nesprávně uvedená sazba (v neprospěch spotřebitele) může vést ke snížení splátek úvěru.

Jednoduchým příkladem výpočtu RPSN je půjčka na jeden rok s jednou splátkou a nulovými poplatky. Pokud Vám banka poskytne 1. ledna 2019 půjčku 100 000 Kč, za kterou musíte přesně o rok později, tedy 1. ledna 2020 zaplatit 110 000 Kč, výpočet vypadá takto:

100 000 Kč – 110 000 Kč = 10 000 Kč (což je 10 %), tedy navýšení i RPSN je 10 %.

Po úpravě, kdy zaplatíte každý půlrok 55 000 Kč, bude RPSN ~ 13,6 %, přestože navýšení je stále 10 %.

Po úpravě zůstává splacená částka stejná (110 000 Kč), navýšení je také stejné (10 %), ale RPSN je vyšší, a to jednoduše proto, že RPSN dokáže zachytit také časový průběh půjčky. První polovinu roku totiž půjčka činí 100 000 Kč a následující polovinu roku pak jen 50 000 Kč.

Levnější úvěr může mít vyšší RPSN

Jak vidíte na náhledech a tabulce níže, půjčka od jednoho poskytovatele na stejnou částku, ale s rozdílnou délkou splácení, bude mít rozdílnou sazbu RPSN a navíc, za úvěr který má nižší RPSN zaplatíte více. Opět z toho důvodu, že RPSN vyjadřuje také časový průběh půjčky. Obě varianty níže uvedené varianty vycházejí z předpokladu měsíčních splátek.

Pokud Vás zajímá, která společnost nabízí tak mimořádně výhodný úvěr. Jde o půjčku od Zonky.


Náhled půjčky na rok

RPSN půjčky od Zonky


Náhled půjčky na dva roky

Zonky půjčka, sazba RPSN


Úvěr Úroková sazba Doba splácení RPSN Celkové náklady na úvěr
20 000 Kč 2,99 % 1 rok 6,52 % 767 Kč
20 000 Kč 2,99% 2 roky 4,93 % 1 077 Kč

Vzorec výpočtu RPSN

Vzorec výpočtu roční procentní sazby nákladů dle přílohy č. 5 k zákonu č. 145/2010 Sb.:
vzorec RPSN
X je RPSN.
m je číslo posledního čerpání.
k je číslo čerpání, proto 1km.
Ck je částka čerpání k.
tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0.
m je číslo poslední splátky nebo platby poplatků.
l je číslo splátky nebo platby poplatků.
D1 je výše splátky nebo platby poplatků.
s1 je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků.

K výpočtu lze využít také RPSN kalkulačku, například na webu Kanceláře finančního arbitra – Finarbitr.cz.

Legislativa

Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o RPSN, nebo nebyla-li smlouva spotřebiteli poskytnuta v písemné formě, je úvěr ze zákona úročen repo sazbou České národní banky. Přičemž tato sazba je samozřejmě pro spotřebitele výhodnější. Pokud je ve smlouvě uvedená sazba nižší než skutečnost, snižuje se celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, tak, aby odpovídala sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru.

Každý poskytovatel spotřebitelského úvěru v České republice (až na níže uvedené výjimky) musí uvádět sazbu RPSN.

  • Výjimky:
  • Půjčky do 5 000 Kč.
  • Úvěry vyšší než 1 880 000 Kč.
  • Hypotéky.

Pokud máte dojem, že úvěr který jste sjednali má chybně uvedenou sazbu RPSN, nebo jeho ustanovení jinak porušují zákon, obraťte se na Kancelář finančního arbitra. Finanční arbitr je státem zřízený orgán mimosoudních sporů. Řízení před finančním arbitrem probíhá zdarma.

NEJVÝHODNĚJŠÍ PŮJČKY

4.9/5 - (8 votes)
Sledovat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments